Delta Formation

De Delta Formation vormt de letter D, met drie vliegtuigen Line Abreast voorop, twee vliegtuigen Line Abreast in het midden en de laatste – alleen – achteraan. De Delta Formation kan ook met vijf vliegtuigen gevlogen worden. Het laatste vliegtuig valt dan af, zoals in het rechterplaatje hierboven.

Zijaanzicht van vliegtuigen die recht achter elkaar vliegen
Zijaanzicht van een Delta Formation

Bij de Delta Formation vliegt iedere rij vliegtuigen iets lager dan de rij ervoor. Dit voorkomt dat de vliegtuigen in elkaars propwash (verstoorde lucht door een draaiende propeller) terechtkomen.

De Delta Formation is een brede formatie. Een bocht in Delta Formation is imposant om vanaf de grond te zien. De formatie is goed wendbaar en de formatie kan er dus goed achtjes mee draaien.

Terug naar figuren
Bovenaanzicht van de T-Formation met zes vliegtuigen

T-Formation

Bij de T-Formation vormen de vliegtuigen samen de letter T. De formatie kan worden gevlogen met drie, vier, vijf of zes vliegtuigen. Er is wel een wezenlijk verschil tussen een T-Formation met drie vliegtuigen en een T-Formation met meer vliegtuigen, zoals te zien op de schema’s hierboven.

Bij een T-Formation met drie vliegtuigen vliegt de leader links- of rechtsvoor. Hij geeft over de radio het commando “Left-hand T-Formation” of “Right-hand T-Formation”, om aan de andere vliegers te laten weten aan welke kant ze moeten gaan vliegen. Wordt de T-Formation met vier of meer vliegtuigen gevlogen vliegt de leader altijd in het midden. Hij zal dan het commando “T-Formation” geven zonder links- of rechtsaanduiding.

Terug naar figuren
Bovenaanzicht van de Dice Formation

Dice Formations

De Victor Romeo Formation vliegt drie verschillende formaties gebaseerd op dobbelstenen: de Carré Formation, de Dice Formation en de Dice Six.

Van deze drie formaties zijn de Carré Formation en de Dice Six het moeilijkst te vliegen, omdat deze bestaan uit meerdere rijen vliegtuigen die Line Abreast vliegen. De afstand tussen de vleugels is één meter, er is weinig ruimte voor beweging. De rijen achter de eerste rij moeten goed op het vliegtuig dat ze naast zich hebben vliegen letten om ervoor te zorgen dat de afstand netjes op een meter blijft. Daarnaast moeten ze ook de afstand tot de rij voor zich goed in de gaten houden.

De Dice Formation (dus met vijf vliegtuigen) is iets minder ingewikkeld. De voorste en achterste rij vliegtuigen vliegen Line Abreast, maar met iets meer afstand tussen hun vleugels om het vliegtuig in het midden ruimte te geven.

Terug naar figuren
Bovenaanzicht van de Box Formation met zes vliegtuigen

Box Formation

De Box Formation is de basisformatie. Het principe van de Box Formation wordt ook gebruikt als de vliegtuigen in formatie starten. Een “take-off in Box” betekent dat de eerste drie vliegtuigen in Vic starten en dat nummer vier alleen start. Deze komt dan in de lucht bij de formatie door achter en iets onder de leader te gaan vliegen. Hij vliegt dan als het ware in de “box” van de eerste drie vliegtuigen.

Bij een formatie van zes vliegtuigen starten ze in twee groepen van drie (in Vic). In de lucht voegt de tweede formatie – in dit geval de Blue Section genoemd – zich bij de eerste formatie (Red Section). Als de Blue Section bijna bij de Red Section is zal de leader van de Blue Section over de radio zeggen: “Blue Section, split” – het teken voor de nummer twee en drie van de Blue Section om aan de wings van de Red Section te gaan vliegen.

Terug naar figuren

Bovenaanzicht van de Double Vic Formation

Vic Formation

De Vic Formation wordt gevlogen met drie, vijf of zes vliegtuigen. Als de Vic Formation wordt gevlogen met drie of vijf vliegtuigen dan vormen de vliegtuigen samen een letter V.

Bij de Vic Formation vliegen alle vliegtuigen in een V-tje op dezelfde hoogte. Elk vliegtuig links of rechts van de leader vliegt met zijn vleugel ongeveer ter hoogte van het staartvlak van zijn voorganger.

Als de formatie met zes vliegtuigen vliegt, zoals vaak het geval is bij shows, kan je geen symmetrische Vic Formation meer maken. Het figuur wordt dan opgesplitst en wordt een Double Vic.

Terug naar figuren