Bovenaanzicht van de Dice Formation

Dice Formations

De Victor Romeo Formation vliegt drie verschillende formaties gebaseerd op dobbelstenen: de Carré Formation, de Dice Formation en de Dice Six.

Van deze drie formaties zijn de Carré Formation en de Dice Six het moeilijkst te vliegen, omdat deze bestaan uit meerdere rijen vliegtuigen die Line Abreast vliegen. De afstand tussen de vleugels is één meter, er is weinig ruimte voor beweging. De rijen achter de eerste rij moeten goed op het vliegtuig dat ze naast zich hebben vliegen letten om ervoor te zorgen dat de afstand netjes op een meter blijft. Daarnaast moeten ze ook de afstand tot de rij voor zich goed in de gaten houden.

De Dice Formation (dus met vijf vliegtuigen) is iets minder ingewikkeld. De voorste en achterste rij vliegtuigen vliegen Line Abreast, maar met iets meer afstand tussen hun vleugels om het vliegtuig in het midden ruimte te geven.

Terug naar figuren